Stříkané omítky

Nová progresivní technologie povrchových úprav ETICS a jiných podkladů

Výhody strojní aplikace povrchové úpravy

Rychlost: 2 až 3 x rychlejší aplikace

Nižší spotřeba: cca 15 až 20%

Jednotný vzhled bez „rukou“

Bezproblémové napojení ploch

Výrazná úspora pracovních sil

PDF – Leták ke stažení


akrylová, akrylátová omítka, zateplovák
Zateplovací systém s finální úpravou akrylovou omítkou

Pro aplikaci stříkaných fasád je možno použít jakoukoliv probarvenou omítkovou pastu firmy MAPEI, v granulometrii od 0,7 mm až do 2mm. Lze použít pasty určené jak pro točenou technologii, tak i pro rýhovanou úpravu omítky. Omítkové pasty jsou připraveny k přímému použití, je možno je ředit max. 2% čisté vody.
Podkladovou konstrukci je nutno vždy opatřit probarveným penetračním nátěrem. Při použití pasty Silancolor Tonachino použijte penetraci Silancolor Base Coat, pro Quarzolite Tonachino použijte Quarzolite Base Coat.

Pro nanášení probarvené penetrace použijte váleček, malířskou štětku nebo pro rychlejší aplikaci penetrace použijte stříkací pistoli pro nanesení penetrace na podklada váleček pro její rozetření. Tato metoda je v porovnání s klasickou metodou výrazně rychlejší a dochází k dokonalé penetraci podkladu.  Pro nanášení finální povrchové úpravy použijte doporučenou stříkací pistoli, která byla vyrobena speciálně pro probarvené omítky MAPEI.

Před aplikací stříkaných omítek je nutno provést penetraci podkladu a to vždy systémovou penetrací. Po provedení penetrace následuje technologická pauza 12 hod. Následně lze zahájit stříkání omítek. Nástřik je možno provést ve dvou krocích (podstřik a nástřik) případně v jednom kroku.

Pro dokonalá zvládnutí technologie požádejte o zaškolení technický tým MAPEI. Pro vytváření povrchovýchúprav s imitací cihelných pásků či různých druhů obkladového kamene je možno použít samolepící papírové šablony


Materiály

Silancolor Tonachino

silikonová omítka
Silancolor Tonachino

Silancolor Base Coat

silikonová penetrace
Silancolor Base Coat

Quarzolite tonachino

akrylátová omítka

Quarzolite Base Coat

akrylová penetrace

Stříkací pistole

Technologické zařízení

Je složeno ze speciální stříkací pistole s vysokou odolností vůči abrazi, sadou trysek 4mm, 5mm a 6mm. Velikost trysky volíme v závislosti od velikosti nanášeného zrna. Pro zrno 0,7 až 1,2mm doporučujeme použít trysku 4mm. Pro zrno 1,5mm trysku velikosti 5mm a pro vyšší zrno trysku velkikosti 6mm. Pistoli propojíme pomocí tlakové vzduchové hadice na kompresor o výkonu cca 8bar s vzduchovým zásobníkem.

Stříkací pistoli si u nás můžete zapůjčit

Bližšší informace získáte na našich provozovnách.

Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.