Na povrchu vytvrzené spárovací hmoty vznikly bílé výkvěty. Proč se tak stalo?

Příčin vzniku výkvětů může být několik, nejčastější příčinou je nedostatečně vyzrálé cementové lepidlo, v kterém zůstala vysoká vlhkost nebo vysoká zbytková vlhkost v podkladu. Stejně tak může být příčinou nedostatečná nebo chybějící izolace proti zemní vlhkosti.

Je možné lepit dlažbu venku i v zimě?

Pokládka dlažby v exteriéru je možná pouze v případě, že teplota po dobu aplikace vytvrzování cementového lepidla neklesne pod +5°C ( tuto podmínku musí splňovat jak teplota vduchu, tak i teplota podkladu). V každém případě pro lepení obkladů a dlažeb při nízkých teplotách zejména v zimním období doporučujeme používat rychletuhnoucí lepidla např. Elastorapid, Granirapid, Keraquick. Při poklesu teploty po +5°C se pokládka keramiky a přírodního kamene nedoporučuje.

Je možné položit dlažbu na podklad,ve kterém jsou trhliny?

Ano , ale před započetím vlastní pokládky je třeba trhliny sanovat. V první řadě je nutné správně posoudit charakter trhlin a určit příčinu vzniku těchto trhlin.

  1. Jde-li o trhliny neaktivní a stabilizované (např. smršťovací), pak podle povahy trhlin jejich velikosti a četnosti je možné zvolit např. metodu sanace tzv. šitím trhlin nebo pokládku přes speciální podložku Mapetex, která eliminuje vliv nekvalitního podkladu.
  2. Pokud jsou trhliny aktivní, pak je třeba nejprve zjistit a odstranit jejich příčinu a teprve po jejich stabilizaci lze postupovat dle bodu 1.

Co by jste doporučili pro lepení velkoformátových obkladových prvků?

Prvním předpokladem pro dobrý výsledek instalace je příprava podkladu a kvalitní pomůcky pro pokládku velkých formátů. Pro volbu vlastního lepicího tmelu pak hraje významnou roli formát pokládaného materiálu, místo instalace (exteriér, interiér, stěna, podlaha, podlahové topení atd.), druh podkladu atd. Vhodnými výrobky pro pokládku velkoformátových prvků (nad rozměr 300 x 300 mm) jsou např. lepicí tmely Ultralite S1, Ultralite S2, Adeflex Green S1, Adeflex Greeen S2, Elastorapid a další.

Proč se dává skelná tkanina do hydroizolační stěrky Mapelastic?

Zapracováním skelné tkaniny do první vrstvy hydroizolační stěrky se používá tehdy pokud lze předpokládat zvýšené namáhání. Síťovina (odolná alkalickému prostředí) se musí používat v místech s přítomností mikrotrhlin nebo v místech, která jsou více namáhaná, stejně tak v případech, kdy aplikujeme Mapelastic na podklad ze stávající dlažby. Zapracováním sklelné tkaniny do stěrky se získá masivní a velmi odolná ochrana proti průniku vody. Obdobně lze použít i netkanou textilii Mapetex Sel.

Z jakého důvodu se při lepení v exteriéru nanáší lepidlo oboustranně?

Je nutné, aby při lepení dlažeb v exteriéru došlo k celoplošnému podlepení a tím se zabránilo vzniku dutin, ve kterých by mohlo dojít k vysrážení vodní páry k jejímu následnému zmrznutí, což je předpoklad pro vznik defektů v podobě prasklin nebo odtržení dlažby od podkladu. Obdobného efektu lze dosáhnout speciálně upravenou zubovou stěrkou se šikmým zubem, pak není nutné oboustranné nanášení lepicí hmoty.

Proč se do styku stěna-podlaha používá do hydroizolační stěrky bandáž?

V uvedených místech dochází k největším pohybům způsobeným dilatací vodorovné a svislé konstrukce. Aby se předešlo porušení hydroizolace, která není schopna toto zatížení přenést, vkládají se do těchto styků speciální pásky (bandáže). Typ bandáže se volí podle druhu použité hydroizolační stěrky a charakteru styku. Nevhodně zvolenou páskou může dojít k znehodnocení celé hydroizolační vrstvy.

Je skutečně nutné dodržet doporučenou tloušťku hydroizolační stěrky 2 mm?

Této tloušťky se dosáhne při aplikací výrobku ve dvou vrstvách. Při této síle vrstvy je hydroizolační stěrka Mapelastic trvale odolná proti tlakové vodě a zároveň zabezpečuje schopnost přemostění trhlin vzniklých v podkladu až do šířky 0,9 mm.