rychlá hydroizolace

Hyroizolační stěrka Mapelastic Turbo – aplikace

Dvousložková rychle vysychající pružná cementová malta a to i při nízkých teplotách a ne zcela vyschlém podkladu k hydroizolaci teras a balkonů.
PDF – Leták ke stažení

OBLASTI POUŽITÍ

Výrobek pro rychlou hydroizolaci betonových konstrukcí, cementových potěrů a povrchů ze starých obkladů a dlažeb a to i při nízkých teplotách.

Některé příklady použití:

 • Hydroizolace balkonů, teras, bazénů, atd. před instalací obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene.
 • Hydroizolace teras a balkonů na stávající dlažbu před předlážděním novou dlažbou.
rychlá hydroizolace
Mapelastic turbo

VÝHODY

 • Vhodný pro pokládku obkladů a dlažeb po cca 4 hodinách při běžných klimatických podmínkách a po cca 24 hodinách při teplotě kolem +5°C.
 • Vhodný také pro podklady, které nejsou zcela suché, avšak za předpokladu, že jsou zcela vyzrálé.
 • Odolný dešti již po několika hodinách, a to i při nízkých teplotách a vysoké relativní vlhkosti.
 • Výrobek certifikovaný ve shodě s EN 14891 a EN 1504-2.
 • Odolný proti UV paprskům.
 • Použitelný na stávající obklady a dlažby z keramiky, přírodního kamene a všech typů mozaiky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapelastic Turbo je dvousložková malta na bázi cementových pojiv, jemného tříděného kameniva, speciálních přísad a syntetických polymerů ve vodní disperzi.
Mapelastic Turbo je výsledkem práce výzkumných laboratoří MAPEI, které vyvinuly speciální polymer za účelem zrychlení doby vysychání Mapelasticu. Tato speciální receptura umožňuje rychlejší provedení práce než s jakýmkoli jiným výrobkem, a to při nízkých teplotách a na podkladu, který není dokonale suchý.

Charakteristické vlastnosti a odolnosti proti agresivním chemickým vlivům rozmrazovacích solí, síranů, chloridů a oxidu uhličitého, které zaručují dlouhodobou trvanlivost Mapelasticu zůstávají nezměněny také ve verzi Turbo.

Smícháním obou složek vznikne tekutá, snadno zpracovatelná směs. Aplikuje se ve dvou vrstvách, s vložením alkáliím odolné výztuže (jako je Mapenet 150 nebo Mapetex Sel) tak, aby celková tloušťka byla nejméně 2 mm.

Mapelastic Turbo má vynikající přídržnost ke všem betonovým povrchům, cementovým potěrům, obkladům a dlažbám z keramiky a přírodního kamene, mozaiky a terazza, pokud tyto mají dobrou přídržnost k podkladu a byly zhotoveny správným technologickým postupem.
Doba vytvrzení Mapelasticu Turbo umožňuje provádět následnou pokládku obkladů a dlažeb s použitím rychle tvrdnoucích lepidel Mapei v průběhu 24 hodin, a to i v případě, že podmínky prostředí nejsou optimální.

Mapelastic Turbo splňuje požadavky stanovené normou EN 1504-9 („Výrobky a systémy na ochranu a opravu betonových konstrukcí: Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. Obecné zásady pro používání výrobků a systémů“) a minimální požadavky stanovené normou EN 1504-2 nátěr (C) podle zásad PI (Ochrana proti vnikání), MC (Regulace vlhkosti) a IR (Zvýšení elektrického odporu) („Systémy ochrany povrchu betonu“).

Mapelastic Turbo splňuje požadavky EN 14891 („ Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady a dlažby.“)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • Mapelastic Turbo nenanášejte v jednom pracovním kroku ve vrstvě silnější než 2 mm.
 • Mapelastic Turbo zpracovávejte vždy při teplotě vyšší, než +5˚C.
 • Do Mapelasticu Turbo nepřidávejte cement, plniva ani vodu.
 • Nepoužívejte Mapelastic Turbo na vylehčené podklady.
 • V horkém počasí nevystavujte výrobek před použitím přímému slunečnímu svitu (prášek ani tekutinu).
 • Neaplikujte Mapelastic Turbo na podklady, které nejsou dostatečně vyzrálé.
 • Výztuž vložte do první vrstvy výrobku, dokud je ještě čerstvá.

  rychlá hydroizolace, hydroizolační stěrka
  Způsob použití Mapelastic turbo

ZPŮSOB APLIKACE

Příprava podkladu

CEMENTOVÉ POTĚRY:

– trhliny způsobené plastickým nebo hydrometrickým smršťováním musí být nejdříve vyplněny Eporipem;
– při úpravě podkladních vrstev do tloušťky 3 mm (pro vytvoření spádu, výplň prohlubní apod.) použijte Planitop Fast 330 nebo Adesilex P4;
– povrchově sprašné povrchy musí být předem zpevněny s použitím Primeru 3296 ředěným vodou
v poměru 1 : 1.

LEHČENÉ POTĚRY:

Na lehčený potěr položte polyethylenovou fólii a následně naneste cementový potěr tloušťky větší než 3,5 cm vyztužený ocelovou svařovanou sítí (zhotovený např. z výrobku Topcem nebo Topcem Pronto).

STÁVAJÍCÍ OBKLAD NEBO DLAŽBA:

Stávající obklady a dlažby z keramiky, přírodního kamene, dlažby typu cotto, atd. musí mít dobrou přídržnost k podkladu a musí být zcela zbaveny všech látek, které by mohly omezit přídržnost Mapelasticu Turbo , jako jsou mastnoty, olej, vosk, nátěry, atd.
K odstranění všech látek, které by snížily přídržnost Mapelasticu Turbo k podkladu použijte 30{4fedc3f54d44d634028a96fd2caf236168d0f9b2c8a4bf17258fa2ee0bec770a} roztok hydroxidu sodného ve vodě a potom povrch důkladně opláchněte čistou vodou, aby došlo k odstranění čisticího roztoku. Alternativně lze povrch obrousit vhodným nástrojem za účelem vytvoření hrubého povrchu a následně z něho odstranit všechen prach.

Detaily hydroizolační vrstvy

V oblasti hydroizolací více než v jakémkoli jiném sektoru je nutné věnovat zvláštní péči detailům, které mohou sami o sobě ovlivnit celkový výsledek. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné použít Mapeband TPE, Mapeband a další speciální doplňkové výrobky. Mapeband TPE se používá k utěsnění konstrukčních spár a spár vystavených vysokému a opakovanému dynamickému zatížení, Mapeband je určen k hydroizolaci dilatačních spár a styků vodorovných a svislých konstrukcí a speciální sady řady Drain se používají k těsnění podlahových vpustí. Po vyrovnání a očištění podkladu a před aplikací cementové hydroizolační hmoty je naprosto nezbytné věnovat těmto kritickým místům speciální pozornost. Respektujte technickou dokumentaci příslušných výrobků.

Příprava směsi

Nalijte složku B (tekutina) do vhodné a čisté nádoby, potom za stálého míchání mechanickým míchadlem pomalu přidávejte složku A (prášek). Směs míchejte důkladně několik minut tak, aby na stěnách nádoby a na dně nezůstal nerozmíchaný prášek. Míchejte tak dlouho, až vznikne homogenní hmota bez hrudek. Pro přípravu malty používejte nízkootáčkové mechanické míchadlo, abyste zamezili vmíchání velkého množství vzduchu do směsi. Nepřipravujte směs ručně.

Nanášení směsi

Mapelastic Turbo zůstává v nádobě zpracovatelný po dobu 45 minut. Po přípravě povrchu naneste hladkou stranou stěrky na povrch po tlakem velmi tenkou (nulovou) vrstvu Mapelasticu Turbo. Poté zubovou stranou stěrky naneste vrstvu výrobku, dokud je předchozí vrstva stále čerstvá a položte na ni alkáliím odolnou síťovinu ze skelných vláken Mapenet 150. Síťovinu do vrstvy výrobku zapracujte hladkou stranou stěrky. Po vytvrzení první vrstvy Mapelasticu Turbo (v příznivých klimatických podmínkách cca 1 h) naneste hladkou stranou stěrky druhou vrstvu tak, aby zcela pokryla výztužnou síťovinu.

Za účelem zlepšení vlastnosti prodloužení do okamžiku přetržení i schopnosti přemostění trhlin, doporučujeme mezi jednotlivé vrstvy vložit místo MAPENETU 150 makroporézní netkanou textilii z polypropylenových vláken MAPETEX SEL. První vrstva Mapelasticu Turbo musí mít tloušťku nejméně 1 mm. Dokud je výrobek ještě čerstvý opatrně na jeho povrch položte Mapetex Sel a mírně přitlačte hladkou stěrkou tak, aby byla textilie ponořená do vrstvy Mapelasticu Turbo. Po vytvrzení první vrstvy naneste druhou vrstvu Mapelasticu Turbo tak, aby byla textilie zcela pokrytá, nanesení i konečné uhlazení proveďte hladkou stranou stěrky. Po nanesení druhé vrstvy Mapelasticu Turbo je čekací doba před následnou pokládkou obkladů a dlažeb většinou 3-16 hodin v závislosti na podmínkách okolního prostředí.

Pokládka keramických obkladů a dlažeb na Mapelastic Turbo

BALKONY A TERASY:

– pro pokládku použijte cementové lepidlo třídy C2 jako je např. Keraflex Extra nebo Keraflex Maxi S1 nebo alternativně při požadavku rychlého systému a při nízkých teplotách rychle tvrdnoucí lepidlo třídy C2F jako je např. Elastorapid, Granirapid nebo Ultralite S1 Quick;
– spáry vyplňte vhodnou cementovou spárovací hmotou třídy CG2 jako je např. Keracolor FF nebo Keracolor GG smíchaný s Fugolasticem nebo Ultracolorem Plus ;
– dilatační spáry vyplňte speciálními pružnými těsnicími tmely MAPEI (jako je např. Mapeflex PU45, Mapesil AC nebo Mapesil LM. Pro specifické provozní podmínky jsou k dispozici další typy tmelů, kontaktujte, prosím, technické oddělení MAPEI).

BAZÉNY:

– pro instalaci obkladu použijte rychle tvrdnoucí cementová lepidla třídy C2F (Elastorapid, Granirapid nebo Ultralite S1 Quick) . Pro pokládku mozaiky použijte Adesilex P10+Isolastic smíchaný s 50{4fedc3f54d44d634028a96fd2caf236168d0f9b2c8a4bf17258fa2ee0bec770a} vody (třída C2TE);
– spáry vyplňte cementovými spárovacími hmotami třídy CG2 (Keracolor FF/Keracolor GG smíchaný s Fugolasticem nebo Ultracolorem Plus) nebo epoxidovým tmelem třídy RG (řady Kerapoxy),
respektujte délky vyzrávání lepidel.
– dilatační spáry vyplňte silikonovým těsnicím tmelem Mapesil AC.

Čištění

Díky vysoké přídržnosti Mapelasticu Turbo, a to i ke kovu, doporučujeme očistit pracovní nářadí vodou, dříve než malta vytvrdne. Po vytvrzení lze výrobek odstranit pouze mechanicky.

SPOTŘEBA

Cca 2,4 kg/m² (na 2 vrstvy výrobku s vloženou výztuží).Upozornění: výše uvedená spotřeba je stanovena na základě aplikace jednolité vrstvy na rovný povrch; při aplikaci na nerovné podklady je spotřeba vyšší.

BALENÍ

Sada 36 kg (A+B)

Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.