Prostory bazénů a veřejných sprch jsou vystaveny trvalému zatížení vodou a vlhkostí, proto je třeba pečlivě volit skladbu materiálů, která bude tomuto dlouhodobému zatížení odolná. Nevhodná volba materiálů a nesprávně provedené detaily (zejména napojení izolační vrstvy na další konstrukce) způsobují obtížně odstranitelné defekty a poruchy. Oprava či obnova hydroizolační vrstvy za provozu je u bazénů téměř nemožná a tudíž i ekonomicky náročná, proto je výběr vhodného systému a precizní provedení základem úspěchu.