Mapecem Pronto

Předem připravená suchá maltová směs s rychlým vývojem pevnosti, rychlým úbytkem vlhkosti a kontrolovaným smršťováním.

Velmi rychlý úbytek vlhkosti je spojen s vysokým vývojem pevnosti. je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Pro provádění prací s potěrem platí směrnice DIN 18 560 a ÖNORM B 2232, příp. ČSN 74 4505. Při zpracování musí být brány v úvahu zřetelně kratší doby zpracování ve srovnání s běžnými cementovými pojivy pro provádění potěrů.

Doba zpracovatelnosti: 20 až 30 min
Pochůznost: po cca 4 hod
Pokládka podlah: kermické dlažby po cca 4 hod, materiály citlivé na vlhkost po cca 24 hod
Spotřeba: cca 20 kg/m2 při tl. vrstvy 10 mm

Balení: 25kg
Technická dokumentace

Popis

Předem připravená suchá maltová směs s rychlým vývojem pevnosti, rychlým úbytkem vlhkosti a kontrolovaným smršťováním.

Velmi rychlý úbytek vlhkosti je spojen s vysokým vývojem pevnosti. je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Pro provádění prací s potěrem platí směrnice DIN 18 560 a ÖNORM B 2232, příp. ČSN 74 4505. Při zpracování musí být brány v úvahu zřetelně kratší doby zpracování ve srovnání s běžnými cementovými pojivy pro provádění potěrů.

Doba zpracovatelnosti: 20 až 30 min
Pochůznost: po cca 4 hod
Pokládka podlah: kermické dlažby po cca 4 hod, materiály citlivé na vlhkost po cca 24 hod
Spotřeba: cca 20 kg/m2 při tl. vrstvy 10 mm

Balení: 25kg
Technická dokumentace