Mapeband

MAPEBAND je polyesterový pogumovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlaha mezi vodorovnými a svislými těsnicími rovinami a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách. MAPEBAND lze vložit jak do těsnění ploch MAPELASTIC a AQUALASTIC, tak do lepicích tmelů obkladů tenkovrstvým způsobem vyráběných firmou MAPEI.

Balení: 10m a 50m

Technická dokumentace

Popis

MAPEBAND je polyesterový pogumovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlaha mezi vodorovnými a svislými těsnicími rovinami a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách. MAPEBAND lze vložit jak do těsnění ploch MAPELASTIC a AQUALASTIC, tak do lepicích tmelů obkladů tenkovrstvým způsobem vyráběných firmou MAPEI.

Balení: 10m a 50m

Technická dokumentace