Isolastic

Bezrozpouštědlová, elastifikační disperze pro malty pro lepení obkladů. Po smíchání s KERABONDem nebo s KERAFLOORem vzniká pružný tmel k lepení obkladů (tl. vrstvy 5 – 15 mm).

Mísící poměr: 25 kg KERABONDu nebo KERAFLOORu lze smíchat s 8 litry ISOLASTICu. Ve zvláštních případech může být ISOLASTIC ředěn vodou v poměru max. 1 : 1 (max. množství záměsové tekutiny 8 litrů).
Spotřeba: 1 – 2 kg/m2

Balení: 1,5,10,25 kg
Technická dokumentace

Popis

Bezrozpouštědlová, elastifikační disperze pro malty pro lepení obkladů. Po smíchání s KERABONDem nebo s KERAFLOORem vzniká pružný tmel k lepení obkladů (tl. vrstvy 5 – 15 mm).

Mísící poměr: 25 kg KERABONDu nebo KERAFLOORu lze smíchat s 8 litry ISOLASTICu. Ve zvláštních případech může být ISOLASTIC ředěn vodou v poměru max. 1 : 1 (max. množství záměsové tekutiny 8 litrů).
Spotřeba: 1 – 2 kg/m2

Balení: 1,5,10,25 kg
Technická dokumentace