konstrukční reprofilace betonu

Planitop Rasa & Ripara – opravy betonových povrchů

Jeden výrobek pro provádění oprav a současně vyrovnání  betonových povrchů pro tloušťky vrstvy od 3 do 40 mm v jednom pracovním kroku pro různé oblasti použití:

  • Rychlé opravy poškozených částí betonových povrchů, rohy trámů, sloupů, prefabrikovaných fasádních panelů, říms a čelních stran balkonů.

  • Rychlé vyhlazení povrchových defektů v litém betonu jako jsou štěrková hnízda, otvory po distančních rozpěrkách bednění, pracovní spáry, apod. před nátěrem povrchu.

  • Opravy a vyhlazování betonových ozdobných říms na občanských stavbách, jako jsou ostění a profilované dekorativní prvky.

  • Opravy prefabrikovaných betonových konstrukcí.


oprava betonu
Reprofilace betonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opravy betonu
Aplikační postup
reprofilace betonu
Planitop Rasa & Ripara R2

Planitop Rasa & Ripara

Rychletvrdnoucí vlákny vyztužená tixotropní malta třídy R2 s omezeným smršťováním pro opravy a vyhlazovaní bez statické funkce.
konstrukční reprofilace betonu
Planitop Rasa & Ripara R4

Planitop Rasa & Ripara R4

Rychletvrdnoucí vlákny vyztužená tixotropní malta třídy R4  s omezeným smršťováním pro opravy a vyhlazovaní se statickou funkcí.

Komentáře k tomu článku nejsou povoleny.